Terminal Supervisor Terminals Gent

Terminal Supervisor Terminals Gent

Belgium

Gent

 

  1. Doelstelling

Als Terminal Supervisor kan je worden ingezet op de verschillende vestigingen van Euroports Terminals Gent. In een eerste periode ben je werkzaam op de site van Arcelor Mittal Gent (AMG).

Als Terminal Supervisor ben je verantwoordelijk voor de verscheping van stukgoederen, eindproducten en halffabricaten én de ontvangst van bulkgoederen (ertsen, cokes,…) via zeeschepen en  binnenvaart op de kaaien van Arcelor Mittal te Gent (AMG).

 

  1. Verantwoordelijkheden en functie-inhoudelijke aspecten

-Je bent het centraal aanspreekpunt voor Euroports en het Arcelor Mittal Management Verzending en Bulk in de ruimste zin.

-Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en toezicht van de gestelde veiligheidsnormen.

-Je neemt deel aan het maandelijks veiligheidsoverleg met leidinggevenden AMG, CEPG, Vakbonden en Euroports.

-Je schrijft optimalisatietrajecten uit en implementeert ze.

-Je verzorgt de dagelijkse planning met meestergasten Verzending en Bulk voor het aanwerven van de juiste aantallen FTE havenarbeiders en Foremannen voor het verzekeren van verzending en ontvangst goederen tegen de laagste kost.

-Je houdt dagelijks toezicht op de activiteiten op de laad- en loskaaien en stuurt Foremannen en havenarbeiders bij op het vlak van productiviteit & veiligheid.

-Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en bijsturen van de SLA en KPI zoals genegotieerd tussen Euroports en Arcelor Mittal Gent.

-Je reikt optimalisatievoorstellen aan voor het opdrijven van de productiviteit en de rendabiliteit van het ingezette havenpersoneel.

-Je houdt dagelijks overleg met AMG Management, lijnverantwoordelijken, vakbonden, havenpersoneel, kapiteins van zeeschepen en binnenvaart.

-Je verzorgt de algemene administratie voor havenarbeiders (lonen, afwezigheden, arbeidsongevallen, ziektes enz…) tussen Euroports en het CEPG.

-Je houdt toolboxen en veiligheidsgesprekken met havenarbeiders en AMG Management.

 

Planning en organisatie:

In de VS (vroege shift) ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse planning.

Concreet betekent dit dat je op elke werkdag in overleg met de meestergasten van de Bulk- en Losgoedkaai de juiste aantallen havenarbeiders bespreekt en bestelt voor de LS, NS van de lopende dag en de VS van de volgende dag.

Deze aantallen staan strikt in verhouding tot de status waarin de schepen Zeevaart en Binnenvaart zich bevinden in het los- of laadproces voor de komende 24 uur.

Op vrijdagvoormiddag maak je in samenwerking met de verantwoordelijken van AMG de personeelsplanning voor het hele weekend (vrijdag LS tot en met maandag VS) dit voor beide kaaien op AMG.

Indien noodzakelijk bied je ondersteuning voor het aanleveren van aanvullende havenarbeiders voor de overige kaaien van Euroports in de Gentse haven in overleg met je respectievelijke Terminal Supervisoren bij Euroports in Gent.

Bij tekorten aan erkende havenarbeiders doe je, binnen een wel omlijnd kader, beroep op gelegenheidsarbeiders van een uitzendorganisatie, na goedkeuring van de VDAB.

 

Toezicht op de Operaties & alle Veiligheidsaspecten, QHSE terminals AMG:

Dagelijks hou je fysisch toezicht op de beide kaaien (Bulk- en Stukgoed) je houdt zowel toezicht op de kaaivloer als op de aangemeerde schepen (Zeevaart én Binnenvaart).

Daarbij besteedt je vooral aandacht aan de veiligheidsaspecten in de ruimste zin: worden alle PBM’s gedragen op de correcte manier en in de juiste omstandigheden.

Worden de ter beschikking gestelde veiligheidstools gebruikt en toegepast zoals het hoort.

In het schip hou je vooral toezicht op de losactiviteit (Bulkgoed) en laadactiviteit (Stukgoed) concreet focus je daarbij of er geladen en gelost wordt conform de laad- en losvoorschriften, word lashing & securing uitgevoerd zoals het hoort enz…

Daarbij hou je eveneens toezicht op de activiteit van mens en machine(-s) in het schip, op de kaaien en op de treinstellen, werkt men op de veiligst mogelijke manier, besteden de havenarbeiders voldoende aandacht aan de inherente risico’s van de taken die zij uitvoeren?

Waar nodig stuur je ad hoc het ingezette personeel en hun leidinggevenden bij door onmiddellijk op mogelijke gevaren te wijzen en hen de correcte werkwijze nogmaals uit te leggen.

Op geregelde tijdstippen neem je deel aan Take 5 veiligheidsgesprekken vóór aanvang van de shift om op bepaalde en welomlijnde risico’s de aandacht te vestigen op de komende uit te voeren taken.

Maandelijks werk je een toolbox uit voor het houden van een veiligheidskwartier rond een bepaald voorval dat gebeurd is en waaruit iedereen lessen, conclusies kan trekken, ook andere veiligheidsitems kunnen uitgewerkt en besproken worden van relevante voorvallen op andere kaaien dan die van AMG.

Op maandelijkse basis neem je deel aan de “CEPG veiligheidsvergaderingen” op AMG.

 

Prestatieverwerking Havenarbeiders enkel kaaien AMG :

Wanneer je in de VS werkt ben je dagelijks verantwoordelijk voor de correcte input van de prestaties, functies en supplementen van de havenarbeiders voor de VS, LS en NS voor de beide kaaien (Bulk- en Stukgoed) in het loonverwerking systeem LGS van Euroports.

Dagelijks registreer je verlofaanvragen van havenarbeiders, dit zowel in het LGS systeem van Euroports als in het systeem van het CEPG dat de verlofdagen omvat van de havenarbeiders.

Op maandag verwerk je de prestaties voor beide kaaien van het volledige week-end. (vrijdag VS tot en met zondag NS).

Wanneer deze uitgevoerd zijn voer je de noodzakelijke interne controles uit in de systemen en doe je rechtzettingen waar nodig, dit uiterlijk op dinsdagvoormiddag.

 

Uurregeling:

Je werkt in een wekelijks wisselend 2 ploegensysteem van Vroege shift (VS) en Late Shift (LS)

VS: maandag tot donderdag 6u tot 14 u, op vrijdag van 6u tot 12 u.

LS :maandag tot donderdag 14u tot 22 u, op vrijdag van 12u tot 18 u.

De Terminal Supervisor met de VS is gedurende de hele week (inclusief week-ends en eventuele Feestdagen van permanentie. Concreet betekent dit dat u telefonisch bereikbaar bent gedurende 24 uur (met uitzondering van de uren van de LS in de week (maandag tem vrijdag), voor het beantwoorden van oproepen buiten de normale kantooruren (zie hierboven).

In voorkomend geval kan u gecontacteerd worden indien er zich problemen voordoen op de kaaien waarvoor uw interventie of goedkeuring vereist is.

 

  1. Competenties

-Opleidingsniveau niveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

-Ervaring of kennis van de Maritieme en/of logistieke sector is een belangrijk pluspunt.

-Kennis van Office toepassingen: Word, Excel, Powerpoint. Bedrijfseigen ICT toepassingen worden aangeleerd.

-Talenkennis vooral mondeling: NL, FR en E.

-Leidinggevende vaardigheid, ervaring in people management is een belangrijk pluspunt.

-Zelfstandig kunnen werken en bereid om in een alternerend twee ploegensysteem te functioneren, flexibel.

-Integer, diplomatisch, klant- en servicegericht.

-Oplossingsgericht denken is noodzakelijk.

-Beschikt over overtuigingskracht.

-Sterke verantwoordelijkheidszin en besluitvaardig met de focus op optimalisatie en resultaat.

-Stressbestendig.

-Stipt en nauwkeurig, oog voor detail.

-Dynamische persoonlijkheid gericht op teamwork én resultaat.

 

  1. Ons aanbod

-Voltijds bediendencontract.

-Attractief maandloon in verhouding tot uw verworven competenties.

-Shiftvergoeding.

-Maaltijdcheques.

-Bedrijfswagen met tankkaart.

-Dynamische en interessante werkomgeving met veel variatie.

-Ruimte voor initiatief en zelfstandig functioneren.

-Opleiding en coaching on the job.

Interested? Apply here

OR