Terminal Supervisor (TA168)

Terminal Supervisor (TA168)

Belgium

Antwerpen

  1. Doelstelling

Dagdagelijks garanderen van de volledige en tijdige executie van de geplande terminal-activiteiten (maritiem, truck, silowagens, containers, VAS, stockbeheer en kuisactiviteiten) en bijhorende administratieve verwerking rekening houdend met de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsrichtlijnen geldend binnen Euroports en de gemaakte klant- en operationele afspraken vervat in de planning.

Deze aansturing omvat de dagelijkse contacten, vertegenwoordiging en opvolging van de kaai-activiteiten om alzo een tijdige, complete goederen- en informatiedoorstroom van en naar de klant, planning, operations, commercieel, technische dienst en claims te verzekeren.  De rol is de vertegenwoordiger van Euroports op de kaai.

De rol verzorgt tevens de back-up binnen de groep van Terminal Supervisors teneinde de borging te verzekeren van de gedefinieerde doelstellingen en het takenpakket.  Een focus-split kan gemaakt worden tussen maritiem, truck, silowagens, containers, VAS, stockbeheer en kuisactiviteiten, echter zonder afbreuk te doen aan de back-up vereiste.

De functie omvat een nauwe afstemming/interactie met customer service (TCS), planning, technische dienst, claims en HR.

 

  1. Omschrijving van de werkzaamheden

 – De rol borgt en verzorgt de nauwe samenwerking met:

– Collega’s operationele dienst:

° een optimale executie van de planning en bijsturen teneinde maximaal de

gemaakte klantafspraken na te komen

° stock- en magazijnbeheer

° borging van een ploegenoverdracht tussen shiften

° back-up binnen het terminal supervisie-team

° een proactieve communicatie van en naar TCS, planning, onderhoud, etc met

betrekking tot informatie-en dienstverlening, problem-solving en de opvolging en

feedback met betrekking tot correcte uitvoering van gemaakte afspraken

(planning)

– Planning:

° dagelijkse afstemming van korte en middellange termijn planning

° opnemen en mee invullen van exceptionele klantvragen

° voorzien van feedback ivm dagelijkse activiteiten (volumes, planning,

verbetermogelijkheden, claims, etc) inclusief actieplannen

° Ingrijpen en escaleren indien gemaakte afspraken niet dreigen gerespecteerd te

worden.

– Onderhoud (M&R):

° afstemming van equipmentplanning

° Rapporteren van schades en pannes

° problem-solving igv infrastructurele of equipment tekortkomingen

 

– Borging en uitvoering van de volgende terminal-activiteiten

– uitvoering en opvolging (leiden, begeleiden en controleren) van de executie van de

terminal-planning (maritiem, truck, silowagens, containers, VAS en kuisactiviteiten)

op een veilige, kwalitatieve en kost-efficiënte manier zodat de klantenvraag geborgd

wordt in de executie.

– toezien op de terminal-activiteiten (tijdig en volledige executie), equipment (juist

gebruik), blue labor (labor-management)

en infrastructuur (warehousing, kaai, ID’s, signalisaties, toepassen procedures, etc)

– toezien op toepassing en naleving van de veiligheidsrichtlijnen op Terminal.

– opvolgen, bijsturen en deelnemen van/aan TAKE 5’s en safety walks met de

machine-operatoren en/of ploegbazen/ceelbazen

– Deelnemen aan de dagelijkse planning-/toolbox vergadering met planning,

ceelbazen en technische dienst

– pro- en post actieve communicatie mbt de uitvoering van de planning met de als

uitgangspunt een excellente service aan te bieden en te borgen (goederen en

informatie).  Wijzigingen tov planning dienen voorafgaand met planning

afgestemd zijn.

– ad hoc bijsturen en continu optimaliseren om tekortkomingen en pieken op te

vangen, waar nodig in overleg met cross-afdelingen binnen Euroports (Planning,

Technische dienst).

– rapporteren van arbeids- en schadegevallen aan QHSE, claims, planning, etc en

deelnemen aan root cause analyse en definiëren/implementatie van correctieve

acties.

– Controle van laadbonnen van trucks en silowagens inclusief ADR controles

– Verzekeren van eenduidige, duidelijke feedback op de werkorders na executie

– verzekeren van de tijdige rapportering van de afdeling, inclusief het verzamelen en

tijdig ter beschikking stellen van de vereiste informatie.

 

– Borging en uitvoering van de volgende stockbeheer-activiteiten, in samenspraak met de stockverantwoordelijke:

– stocklocatie-beheer:

° toewijzen van stocklocaties

° correcte en volledige product ID’s per warehouse locatie

° stock-transfers

– Voorraadbeheer, assistentie en back-up stockverantwoordelijke:

° stocktellingen (o.a. nulpunten en spot- (on request) en periodieke tellingen)

° sweepings

° stock-rapporteringen

– dagdagelijkse rondgangen ter controle van stockstatus (kwaliteit) na VAS)- en

losactiviteiten

– Definiëren, implementeren, opvolgen en continu optimaliseren van de geldende   procedures binnen de terminal-activiteiten, onder leiding van QHSE om alzo de veiligheid, milieuconformiteit, kwaliteit, klantentevredenheid en kostenstructuur te verbeteren.

– Specifieke budgetverantwoordelijkheid voor de blue labor en productiviteit

– Als back-up fungeren voor verwachte en onverwachte afwezigheden binnen het team van Terminal Supervisors.

  1. Verantwoordelijkheden

 Planning en organisatie

 – Correcte en tijdige implementatie en opvolging van de veiligheids-, milieu-, kwaliteitsrichtlijnen en -procedures binnen de kaai-, VAS- en magazijnactiviteiten.

– verzekeren van de tijdige, volledige en correcte uitvoering van klantenverwachtingen in de executie van de planning inclusief communicatie (pro en post) van en naar het TCS team, planning en technische dienst, en dit binnen de geldende afspraken (timing en kosten) zonder inbreuk te doen aan de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsdoelstellingen.

– Fysisch stock-en magazijnbeheer

– Verzekeren van de optimale kwalitatieve personeelsbezetting, inclusief back-up, evaluaties.

– Escalatie van conflicten

 Problem solving

Binnen de executie van de planning op kaai, in VAS- en magazijnomgeving proactief de nodige correctieve acties identificeren en implementeren ten einde negatieve impacts te vermijden (waar nodig in overleg en samenwerking met cross-afdelingen binnen Euroports)

– pro-actief acteren en communiceren, leren uit faling, verantwoordelijkheid nemen en in overleg de status-quo steeds in vraag stellen.

– Escaleren van conflicten die de gemaakte doelstellingen en afspraken in gevaar brengen en niet zelfstandig opgelost kunnen worden

Beslissingsbevoegdheid

– Zelfstandig en met verantwoordelijkheidszin de nodige operationele beslissingen nemen zodat de dagelijkse continuïteit van de uitvoering van de planning verzekerd is om op een veilige, milieuvriendelijke, kwalitatieve, klantvriendelijke en kosteneficiënte manier te werken.

– Veiligheid, milieu en kwaliteit: weigeren van elke opdracht die kan leiden tot een veiligheids-, milieu- en/of kwaliteitsrisico en niet onmiddellijk kan verholpen worden binnen de beslissingsbevoegdheid van de terminal supervisie, eventueel in samenspraak met andere diensten binnen Euroports. 

Rapportering

Rapporteert rechtstreeks aan de Operations Manager of aan de Terminal Manager in diens afwezigheid.

Geeft rechtsreeks/onrechtstreeks leiding aan de ceelbazen, ploegbazen, blue labour (maritiem, VAS en magazijn) en contractors die de operaties ondersteunen

Contacten

– binnen Euroports: Operationele afdeling, Customer Service, Commercial departement, QHSE, Technische dienst, Claims departement, etc

– buiten Euroports: CEPA, transporteurs, Havenkapiteindienst, scheepsagenten, leveranciers en klanten (voor operationele afstemming binnen de geldende commerciële afspraken), etc

  1. Competenties

 Noodzakelijk:

 Technische

Grondige mix van kennis en -ervaring van het haven/terminal-gebeuren (maritiem, VAS, Natie werk en/of voorraadbeheer) vanuit een uitvoerende functie

– Basiskennis of -ervaring van QHSE, PEX (lean)

– Goede kennis MS-Office (Excel, Outlook, Word) en het Euroports IT systeem

– opleidingsniveau: Min. logistiek A2 of gelijkgesteld door 5 jaar relevante ervaring

– Goede talenkennis NL/E.

Gedragsgerichte

 – Betrokken, hands-on, initiatie nemend

– stressbestendig

– Integere teamspeler, inspirerend en motiverend, people manager

– Sterke verantwoordelijkheidszin met de nodige besluitvaardigheid gefocust op resultaten

– Organisatietalent, denkend in oplossingen (niet in problemen)

– Pro-actief en communicatief met de nodige assertiviteit, diplomatie en commerciële ingesteldheid

– Service minded (zowel intern als extern)

– stipt en nauwgezet

– Flexibel naar werkuren toe (werken in ploegen, weekend, buiten de normale uren)

– Gefocust op algemene veiligheid en milieu

 Gewenst:

 Technische

 – ervaring bij voorkeur vanuit een operationele, leidinggevende functie (maritiem en/of VAS)

– talenkennis: F/D

Interested? Apply here

OR