Technical Supervisor

Technical Supervisor

Belgium

Antwerp - kaai 518

Doelstelling

Dagdagelijks garanderen van de efficiënte beschikbaarheid van het rollend materiaal en de terminal infrastructuur zodat de terminal-activiteiten veilig, milieuvriendelijk, kwalitatief, kost-efficiënt en volgens plan kunnen uitgevoerd worden.

Deze garantie omvat de dagelijkse afstemming met Kaai-Supervisie en Planning, assisteren in het managen van het preventief onderhoud en het deelnemen/opvolgen van technische verbeterprojecten en werkzaamheden, inclusief de administratieve verwerking.

De rol geeft operationele leiding aan de onderhoudsdienst en is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van het rollend materieel en infrastructuur op kaai. De rol draagt opvolging van de gerelateerde budgetten voor de haventerminal (TA518 / Cont 524)

Omschrijving van de werkzaamheden

De rol borgt en verzorgt de nauwe samenwerking met :

Technische Dienst

 • Dagdagelijkse leiding (aansturing, opvolging (via KPI’s) en evaluatie (inclusief evaluatiegesprekken) van de Technische Dienst, inclusief administratie en rapportering (in softwarepakket bvb Ultimo)
 • Beheren/opvolgen van de uitvoering van een preventief en correctief onderhoudsplan voor het rollend materieel en de infrastructuur in overeenstemming met de veiligheids-, kwaliteits-, marktrichtlijnen i.s.m. de Terminal Manager en waar nodig in overleg/samenspraak met Operations Support (Central Engineering, …), inclusief periodieke testen, audits en calibraties.
 • (pro-) actief deelnemen en opvolgen van technische verbeterprojecten die de veiligheid, kwaliteit, klantentevredenheid en/of kostenstructuur verbeteren, i.s.m. Engineering en het Terminal Management
 • Budgetopvolging voor (1) de afdeling, (2) onderhoud en herstellingen, huur van rollend materieel en equipment en (3) contractors.
 • Operationele problem-solving igv infrastructurele of equipment tekortkomingen
 • Ingrijpen en escaleren indien gemaakte afspraken niet dreigen gerespecteerd te worden
 • Verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de spare-parts voorraad

Planning en Kaai-supervisors

 • Dagdagelijkse afstemming (equipment en infrastructuurplanning inclusief preventief onderhoudsschema) teneinde executie t.o.v. planning te garanderen ondersteund via efficiënte beschikbaarheid van rollend materieel en infrastructuur
 • Deelnemen aan de dagelijkse planning/toolbox vergadering met Planning, TCS, Ceelbazen en Kaai-supervisors
 • (laten) leiden van werkvergaderingen tussen Technische Dienst en Operaties
 • Opvolgen van contractors
 • Een pro-actieve communicatie van en naar TCS, Planning, Kaai-Supervisie,enz met betrekking tot informatie- en dienstverlening vanuit de Technische Dienst, beschikbaarheid van rollend materieel en infrastructuur, geplande onderhoudswerken, verbeterprojecten, enz.
 • Toezien op toepassing en naleving van de veiligheidsrichtlijnen tijdens de uitvoering van technische activiteiten
 • Opvolgen, bijsturen en deelnemen van/aan TAKE-5’s, safety walks en risk analyses met de techniekers en contractors
 • Pro- en post-actieve communicatie m.b.t. de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden met de als uitgangspunt een excellente service aan te bieden en te borgen (equipment, infrastructuur en informatie)
 • Wijzigingen t.o.v. planning dienen voorafgaand met Planning afgestemd zijn.
 • Ad hoc bijsturen en bijdragen aan de continue optimalisatie om tekortkomingen en pieken op te vangen in nauwe samenwerking met het terminal management en waar nodig in overleg met cross-afdelingen binnen Euroports (Planning, kaai-supervisie, TCS)
 • Rapporteren van arbeids- en schadegevallen aan QHSE, Claims, Planning, enz. en deelnemen aan root cause analysen en definiëren/implementatie van correctieve acties
 • Verzekeren van de tijdige rapportering van de afdeling, inclusief het verzamelen en tijdig ter beschikking stellen van de vereiste informatie.
 • Definiëren, implementeren, opvolgen en continu optimaliseren van de geldende procedures binnen de technische dienst om alzo de veiligheid, milieuconformiteit, kwaliteit, klantentevredenheid en kostenstructuur te verbeteren in nauwe samenwerking met de Business Transformation Director.
 • Volgens de geldende procedures en in samenwerking met dde Centrale Aankoop/Engineering/Terminal aankopen organiseren voor de Technische Dienst en Operaties in overleg met de Terminal Manager.

Verantwoordelijkheden

 • Planning en organisatie
 • Problem solving
 • Pro-actief de nodige correctieve acties identificeren en implementeren
 • Pro-actief acteren en communiceren, leren uit faling, verantwoordelijkheid nemen en in overleg de status-quo steeds in vraag stellen
 • Escaleren van conflicten die de gemaakte doelstellingen en afspraken in gevaar brengen en niet zelfstandig opgelost kunnen worden
 • Medevertegenwoordigen van de TD voor TA 518 & Cont524 in verbeterinitiatieven van Operaties, QHSE, Engineering

 

Beslissingsbevoegdheid

 • Zelfstandig en met verantwoordelijkheidszin de nodige operationele beslissingen nemen volgens het SQDC-principe zodat de dagelijkse continuïteit van de uitvoering van de Technische Dienst verzekerd is om op een veilige, milieuvriendelijke, kwalitatieve, klantvriendelijke en kostenefficiënte manier te werken.
 • Veiligheid, milieu en kwaliteit : weigeren van elke opdracht die kan leiden tot een veiligheids-, milieu- en/of kwaliteitsrisico en niet onmiddellijk kan verholpen worden binnen de beslissingsbevoegdheid van de Technische dienst, eventueel in samenspraak met andere diensten binnen Euroports.

Rapportering

 • Rapporteert rechtstreeks aan de Terminal Manager
 • Geeft operationele leiding aan de techniekers, contractors die de Technische Dienst ondersteunen

Competenties

 Noodzakelijke competenties

Technische:

 • Bij voorkeur bachelorniveau met een grondige mix van kennis en ervaring in rollend materieel en opslaginfrastructuur, min. diploma secundair onderwijs in technische richting
 • Basiskennis machinerichtlijnen en Atex
 • Min. 2 jaar leidinggevende ervaring in een technische onderhoudsomgeving
 • Min. Generalistische technische kennis (elektromechanica, elektriciteit, wettelijke verplichtingen omtrent keuringen en kalibraties,…)
 • Goede kennis MS-office (Excel, Outlook, Word) en ERP/MRP
 • Nederlandstalig met vlotte kennis Engels (mondeling en schriftelijk)
 • Basiskennis QHSE, HACCP

 Gedragsgerichte:

 • Betrokken, Hands-on, initiatiefnemend
 • Stressbestendig
 • Integere coachende teamspeler, inspirerend en motiverend, people manager
 • Sterke verantwoordelijkheidszin met de nodige besluitvaardigheid gefocused op resultaten
 • Organisatie-talent, denkend in oplossingen (niet in problemen)
 • Pro-actief en communicatief met de nodige assertiviteit, diplomatie en commerciële ingesteldheid
 • Serviceminded (zowel intern als extern)
 • Stipt en nauwgezet
 • Flexibel naar werkuren toe (werken in ploegen, weekend, buiten de normale uren indien vereist)

Gewenste competenties :

 • Kennis van PLC-sturingen
 • Ervaring budgetopvolging
 • Ervaring in een KPI-gestuurde omgeving

Ons aanbod

Euroports is een bedrijf dat volop investeert. Wij bieden onze medewerkers alle kansen om zich binnen Euroports te ontwikkelen, zowel door interne als externe opleidingen. Wij zijn een hecht team dat ervoor gaat! Wij bieden een salarispakket met diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, ADV-dagen, …). Zin om deel uit te maken van onze enthousiaste ploeg? Aarzel dan niet om uw kandidatuur door te sturen.

Interested? Apply here

OR