Finance Manager

Finance Manager

Belgium

Antwerp

Doelstelling

De Finance Manager is verantwoordelijk voor alle operationele accounting- en financiële aspecten voor alle Belgische en Franse vennootschappen onder Euroports Belgium.

In deze rol coördineert en stuurt hij/zij de financiële afdeling als help quarter van de business units. Naast Accounts Payable, Accounts Receivable en General Ledger, is hij/zij verantwoordelijk voor IFRS rapportering, Cash Management & Credit Control, M&A accounting, Consolidatie,Tax (corporate tax & vat) en interne controle/auditing. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met de Finance Director, het eigen team en Business Controlling.

 

Omschrijving van de werkzaamheden

 • Coördinatie, opvolging en ondersteuning van de operationele financiële activiteiten voor alle entiteiten van Euroports Belgium.
 • Voorbereiden en monitoren van fusies en structuurwijzigingen in overleg met de Finance Director zoals kapitaalwijzigingen, overdracht van aandelen (intern en extern), verkoop van assets, investeringen, ad hoc-projecten,…
 • Uitwerken, optimaliseren en vereenvoudigen van bestaande financiële processen en procedures voor Euroports Belgium.
 • Vastleggen van de uniforme regels voor het boekhouden, in overleg met de holding.
 • Interne auditing en beheer/opvolging van KPI’s, nemen van correctieve maatregelen waar nodig.
 • Monitoren van balance sheets (eliminatie van vaste activa,…)
 • Garanderen van een correcte intercompany facturatie.
 • Opvolgen en optimalisering van alle tax-gerelateerde zaken.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen.
 • Beheer van financiële leasingcontracten (gebouwen, rollend materieel,….).
 • Verantwoordelijk voor de Actuals, Budget en Actuals – all below EBITDA (Depreciation, Finance Cost and Income,…), Assests, Financing.
 • Beheer en opvolging van alle financieel gerelateerde software, uitwerken van voorstellen tot automatisering i.f.v. efficiëntieverbetering, dit alles steeds in nauw overleg met Business Controlling, IT en externe leveranciers.
 • Proactive betrokkenheid bij de uitrol van diverse software pakketten binnen de verschillende entiteiten, ook operationeel.

 

 Verantwoordelijkheden

 • Tijdige en nauwkeurige rapportage (correct van bij de eerste keer)
 • Garanderen dat de transacties (AP/AR) worden gedaan in een gecontrolleerde en compatibele omgeving
 • Meten en verbeteren van de efficiëntie van processen en controles

 

Planning & organisatie

 • Belangrijke rol in het leggen van prioriteiten en aansturing van de eigen afdeling om de vooropgestelde deadlines te halen in een snel evoluerende omgeving.

Problem solving en zelfstandigheid

 • Zoekt naar oplossingen voor financiële issues om de werking van de eigen afdeling en het behalen van de verschillende deadlines te garanderen op een tijdige en kwalitatieve manier.
 • Structureert, optimaliseert en stuurt bij waar nodig

Beslissingsbevoegdheid

 • Verzekert de operationele werking van de eigen financiële afdeling en neemt actie waar nodig om de prestaties en efficiëntie te verbeteren

 Rapportering

 • Rapporteert aan de Finance Director

Contacten

 • Nauwe samenwerking met het eigen team, Business Controlling en Euroports Holding
 • Alle helpquarters en operationele business units binnen Euroports Belgium
 • Auditors, revisoren, leveranciers van financiële software,…
 • Andere, op ad hoc basis : Externe partijen ihkv M&A , Externe partijen ihkv herstructureringen, kapitaalsverhogingen
 • Operationele en commerciële personen voor financiële vraagstukken

 

Competenties

Technische:

 • Minimum 10-tal jaar ervaring in een brede financiële richting waarvan enkele jaren leidinggevend in snel evoluerende, complexe structuur of vanuit brede consultancy-ervaring
 • Goede technische kennis en inzicht in accounting, consolidatie, tax, cash management en working capital management
 • Ervaring in IFRS-rapportering in een internationale en M&A accounting
 • Ervaring in financiële projecten
 • Ervaring in interne audit/interne controle
 • Op de hoogte van innovatieve werkmethoden m.b.t. automatisering/IT-inzicht
 • Nederlandstalig met vlotte kennis Engels en Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Vlot kunnen werken met MS-Office (Word, Excel, Outlook) en financiële software
 • Ervaring met Basware, Oracle & HFM
 • Praktijkervaring in een KPI-gestuurde omgeving
 • Project management ervaring
 • Beschikken over een rijbewijs B

Gedragsgerichte:

 • Integere people manager, sterk in het motiveren en positief challengen van een groter team, coach, voldoende empatisch
 • Organisatorisch sterk, prioriteiten kunnen leggen i.f.v. deadlines en kwaliteit
 • Kunnen omgaan met snele veranderingen in de werkomgeving
 • Communicatief met de nodige assertiviteit
 • Verantwoordelijkheidszin, matuur
 • Procesmatig en analytisch ingesteld, oog voor efficiëntie
 • Hands-on mentaliteit, down to earth
 • Servicegericht
 • Flexibel m.b.t. werkuren en verplaatsingen
 • Stressbestendig
 • Stipt en nauwgezet
 • Discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Accountability/ownership driven

Opleiding

In het bezit van een hoger diploma in financiële of economische richting.

Interested? Apply here

OR